Velkommen til vårt internkontrollsystem på internett

 

Internsikring AS er et konsulentfirma innen HMS ( Helse miljø og sikkerhet) og kvalitetssikring og har siden starten i 2002 blitt en ledende aktør innen HMS-system og HMS-arbeid styrt via internett.

Vi holder til i Bergen, der vi har både salgsavdeling og kundeservice. Internsikring AS består av 34 topp motiverte medarbeidere, hvorav 21 er dedikert til kundeservice rådgivning og produktutvikling. I dag består kundeservice av flere avdelinger med kompetanse innenfor de ulike områdene som handelsbransjen står ovenfor.

 

Vi arbeider for at våre ansatte skal sitte med tilstrekkelig kunnskap om våre produkter og tjenester og er derfor opptatt av faglig oppdateringer og utvikling. Målet har vært fra starten av å bistå bedrifter i handelsbransjen med papirarbeid, HMS, internkontrollsystemer og rådgivning for å gjøre arbeidshverdagen tryggere på en enkel måte.

Vi vektlegger i stor grad at våre kunder føler seg ivaretatt, og i den forbindelse vil vi hele tiden utvikle våre produkter i henhold til lover, regler og forskrifter, samt å tilby nye produkter og tjenester til våre kunder når behovet viser seg.

Over 15 000 bedrifter har valgt å bruke Internsikring AS som samarbeidspartner, og vi har planer om sterk vekst med våre kunder og ansatte.

For å kunne tilby de beste produktene, er vi avhengig av tilbakemeldinger fra våre kunder. Send oss gjerne en mail på post@internsikring.no

 
Det er billigere å forebyggen enn å reparere skade

Godt HMs - arbeid er lønnsomt og gir både en bedre arbeidsplass og resultater på bunnlinjen. Kostnadene knyttet til bl.a personal- og pensjonsforsikring kan reduseres som følge av færre arbeidsulykker, uføre og lavere sykefravær. Å vise til et aktivt HMS - arbeid viser også en mer seriøsitet. Kunder føler seg dermed mer trygge på at arbeidet blir gjort skikkelig på en forsvarlig måte.

Veiledningen til Internkontrollforskriften sier at "HMS - arbeidet må tilpasses den enkelte virkomhet". I dennne sammenheng har Internsikring AS satt opp tjeneste som bistår den enkelte bedrift med skreddersydd HMS - system. For mer informasjon ta gjerne kontakt på telefon 55 94 76 00 for å snakke med en av våre HMS - rådgivere. 

 

Designed by www.inbusiness.no
Powered by www.i-tools.no