HMS – nettbasert system

for frisørvirksomhet

 

 

Alle næringsdrivende i Norge er ifølge arbeidsmiljøloven § 3-1 pliktig til å utvikle og tilpasse et HMS – internkontrollsystem ( IK ) , for å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet ( HMS )  blir ivaretatt.

Å sørge for best mulig arbeidsmiljø er både lurt, lønnsomt og lovpålagt. Ingen er tjent med at arbeidsplassen bidrar til helseproblemer og langvarig fravær.

 

Ved å være tidlig ute med et slikt system oppfyller du alle kravene i regelverket, samt at en sørger for at sikkerhet, kontroll og trygghet er i høysetet. Ved å forebygge på denne måten vil en også se en kostnadsbesparelse med hensyn til utgifter ved fravær og sykefravær. 

 

 

 

Helse, miljø og sikkerhet ( HMS )  er en sammenbetegnelse på arbeidsplassens interne arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø og trygghet for ansatte. Tilrettelegging for HMS skal forebygge skader og miljøforstyrrelser, og sikre de ansatte et sunt arbeidsmiljø.

I frisøryrket brukes kroppen mye, og arbeidet kan være fysisk krevende. Samtidig er frisører en faggruppe, som hyppig utvikler håndeksem på grunn av arbeidet. Man ser tydelig konsekvensen av ikke å prioritere arbeidsmiljøet innen frisøryrket. Alt for mange frisører må forlate yrket sitt for tidlig grunnet slitasje, smerter eller eksem/allergier.

Internsikring AS utvikler HMS – systemer skreddersydd for frisøryrket som tilfredsstiller myndighetenes krav til dokumentasjon, og som gjør det enkelt for din bedrift å kontrollere og dokumentere et forsvarlig HMS - arbeid.

 

Fordeler ved å tilpasse vårt nettbaserte HMS – system i deres bedrift:

 • Det er kostnadsbesparende å tilpasse et godt fungerende HMS - system for å forebygge sykefravær

 • Du stiller sterkere når du skal forhandle med forsikringsselskapet om forsikringspremie
 • Bedre arbeidsmiljø og mindre sykefravær
 • Tidsbesparende

 • Ved å tilpasse systemet i bedriftens arbeid, unngår man pålegg fra arbeidstilsynet ved kontroll

 • Enkel tilgang og trygg lagring

Vi tilbyr:

 • Innføring og tilpassing av et frisørspesifikt HMS - system

 • Et system som tilfredsstiller myndighetenes krav, med kontinuerlig oppdatering av dokumenter, lover og forskrifter

 • Muligheter for din bedriftslogo på alle dokumenter

 • Lagring og revidering av alle dokumenter direkte på nettsiden

 • Enkel utskrift av dokumenter

 • Gratis kundeoppfølgning

 

 


 

 

 Designed by www.inbusiness.no
Powered by www.i-tools.no