Detaljhandel

Det er ikke uten videre en enkel sak å tolke de aktuelle forskrifter og veiledninger. Langt vanskeligere kan det være å utarbeide et kvalitetssystem som både ivaretar bedriftens interesser og samtidig tilfredsstiller myndighetskravene. Hensikten med kvalitetssystem er å gi både bruker og myndighet tillit til at sluttproduktet er av tilfredsstillende kvalitet.

 

Vi kan tilby et skreddersydd kvalitetssystem ( KS ) med vernerunder, sjekklister, rutiner og prosedyrer. Systemet tilpasses din bedrift, ditt fagområde, og dine funksjoner. Systemet dekker selvfølgelig de aktuelle lover og forskrifter og vil i tillegg inneholde elementer som vil gjøre din hverdag enklere, og som vil være kostnadsbesparende for din bedrift. Å følge dette regelverket gjør deg ikke bare forberedt om du skulle få et tilsyn. Det gir deg også økt kontroll i hverdagen og forebygger skader og ulykker, gir økt sikkerhet. Kartlegging og trygghet sørger for å minimere sykemedlinger og fravær. Dette er kostnedsbesparende og man øker triveselen for både ansatte og i bedriften generellt.

 

 

  • Et kvalitetssystem som er tilpasset din bedrift og bransje med de aktuelle funksjonsområder
  • Et kvalitetssystem som består av en database med enkle veiledninger, rutiner og prosedyrer.

 

 

 


Designed by www.inbusiness.no
Powered by www.i-tools.no