HMS - kurs for ledere

 

Kunnskapsprøve iht bestillingsnr 588

Vi gjør det ikke mer komplisert enn det er. Ta kunnskapsprøven på 1-2-3

Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ( HMS ). Plikten er personlig og kan ikke deligeres. Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven.

Internsikring AS har laget en prøve på web som viser deres kunnskaper om helse, miljø og sikkerhet, etter bestått prøve vil dere få tilsendt et diplom på at du og din bedrift har kunnskap om HMS.
Prøven oppfyller myndighetenes regelkrav til kunnskap og bruk av HMS - styringssystem for arbeidsgiver og daglig leder.

Som daglig leder har du et viktig ansvar overfor dine ansatte. Dine ansatte har rett til å arbeide i trygge og helsefremmende omgivelser. De enkelte områdene innen HMS kan deligeres, men du som daglig leder sitter med det øverste ansvaret og skal ha en oversikt over at HMS - arbeidet blir utført tilfredsstillende. Ved å ta denne prøven får du kunnskap om hva som må gjøres i din bedrift.

Ved å bestille dette kurset, får du med et nettbasert HMS - styringssystem, som enkelt kan implementeres i din daglige drift. Systemet tilfredstiller fult ut krav til dokumentasjon.

Vi tilbyr:

  • Daglig leder HMS-prøve på nett
  • Diplom
  • Kvalitetsstempel 

 

 

Designed by www.inbusiness.no
Powered by www.i-tools.no