IK-MAT

 

Det er ikke uten videre en enkel sak å tolke de aktuelle lover, forskrifter og veiledninger. Langt vanskeligere kan det være å utarbeide et kvalitetssystem  ( KS )  som både ivaretar bedriftens interesser og samtidig tilfredsstiller myndighetskravene. Hensikten med et kvalitetssystem er å gi både bruker,ansatt og myndighet tillit til at sluttproduktet er av tilfredsstillende kvalitet og sikkerheten er ivaretatt. Dette øker kontroll, sikkerhet, minimerer skader og ulykker, samt øker trygghet. 

 

Kvalitetsystem for næringsyrket

Vi kan tilby et kvalitetssystem for næringsyrket med skreddersydde vernerunder, rutiner og prosedyrer opp mot de lover og forskrifter næringsyrket må forholde seg til. Systemet tilpasses din bedrift, ditt fagområde, og dine funksjoner. Systemet dekker selvfølgelig de aktuelle lover, regler og forskrifter og vil i tillegg inneholde elementer som vil gjøre din hverdag enklere, og som vil være kostnadsbesparende for din bedrift. Foebygging i henhold til sykemeldinger og fravær handler om økonomi, men ved å minimere sykefraværet forebygger man også arbeidsmiljø og unngår skader, ulykker. Riskioen blir dermed lavere og man opplever en økt kontroll i dagliglivet, som igjen gir økt trygghet både for bedrift og ansatt.

 


  • Et ik-mat system som er tilpasset din bedrift og bransje med de aktuelle funksjonsområder
  • Et ik-mat system som består av en database med en enkelt skjematikk og veiledningerDesigned by www.inbusiness.no
Powered by www.i-tools.no