HMS – nettbasert kurs  

Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver med en eller flere ansatte som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven.

Internsikring AS leverer HMS – prøver (med kursbevis) som tilfredsstiller myndighetenes krav til dokumentert opplæring, og som gjør det enklere for deg å kontrollere og dokumentere HMS – arbeidet i din bedrift.

 

Fordeler ved å bestille vår nettbaserte HMS - prøve:

  • Du får tilsendt kursbevis kort tid etter prøven er fullført og godkjent, og har da dokumentasjon for opplæring tilgjengelig ved tilsyn fra arbeidstilsynet.
  • Du kan ta prøve i fred og ro der du har tilgang på internett. Med dette slipper du å ta fri fra arbeid (tap av lønn og produksjon for å gå på kurs ).
  • Du slipper unødvendige ekstrakostnader for reise, diett og hotellopphold.
  • Prøven er unnagjort på kort tid
  • Lover og forskrifter er linket opp til prøven, slik at du får kjennskap til dem mens du tar prøven.
  • Prøven er lagt opp slik at du må tenke igjennom hvordan forholdene er i din bedrift og hva som må utbedres. Dette vil være nyttig i arbeidet med å implementere HMS i deres arbeidshverdag.
  • I tillegg til prøven vil du få med et nettbasert HMS – system som inneholder alt myndighetene krever dere har på plass.
  • Både HMS – prøven og systemet er gjennomlest av arbeidstilsynet 

  

Designed by www.inbusiness.no
Powered by www.i-tools.no