ERGONOMISK VURDERING/RÅDGIVNING

 

Ergonomisk vurdering og kartlegging av arbeidsplassene er svært viktig i arbeidet med å forebygge muskel- og skjelettlidelser hos arbeidstakerne. Både arbeidsstillinger, arbeidsrutiner og ikke minst utforming av nye arbeidsplasser er områder som krever vurdering/rådgivning. Vurdering av ergonomiske forhold bør være en del av HMS-arbeidet til alle bedrifter. Dyktige ledere ser sammenhengen mellom arbeidstakernes helse/trivsel og bedriftens suksess. Bedriften kan spare mye tid og penger på å bruke ekstern kompetanse for å få en faglig vurdering/rådgiving for en helsefremmende arbeidsplass.

 

Arbeidshverdagen for mange ansatte i handelsbransjen kan bestå bl.a av mye tungt og ensformig arbeid, lange arbeidsdager, høyt tempo og tidspress. Sammen gir disse faktorer økt risiko for å utvikle muskel- og skjelettlidelser. Risikoen er i dag mer sammensatt enn man tidligere trodde, og kan derfor være utfordrene for hver enkelt arbeidsgiver å avdekke.

Våre ergoterapeuter har spesialkompetanse i ergonomi og fysisk arbeidsmiljø og utfører vurderinger av arbeidsplasser for å kartlegge risiko for helseplager. Vi gir råd og veiledning om forebyggende og helsefremmende tiltak for å motvirke muskel- og skjelettlidelser. Dette gjøres for den enkelte på sin arbeidsplass og for grupper av ansatte i et arbeidsmiljø.

 

 

Ergonomiske vurderinger kan gjøres ved:

  • Tiltak for å redusere risiko for helseplager og fremme helse og velvære.
  • Planlegging av nye arbeidsplasser. 
  • Innkjøp av utstyr.
  • Tilrettelegging for ansatte mht. lokaler, utstyr og arbeidsprosesser.

 

Våre ergoterapeuter hjelper også den enkelte medarbeider i forhold til treningsprogram, øvelser og andre tiltak for å reduserer forekomsten av muskel- og skjelettlidelser.

Behovet for vurdering/rådgiving kan variere fra bedrift til bedrift. Vi skreddersyr derfor tjenesten, slik at hver enkelt bedrift får dekket sitt behov.

 

 

 

Tjenesten kan inneholde:

  • Kurs i ergonomi
  • Arbeidsplassvurdering av enkeltpersoner med spesielle problemstillinger 
  • Forebyggende arbeidsplassvurdering for grupper av ansatte.
  • Kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet.

Tjenesten avsluttes med en skriftlig rapport med tilhørende faglig vurdering og anbefalinger.

 

 

 Designed by www.inbusiness.no
Powered by www.i-tools.no