Helse, miljø og sikkerhet - styringssystem      

 

 

Alle næringsdrivende i Norge er pliktig til å utvikle og implementere et internkontrollsystem ( IK )  i henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ( HMS )  i virksomheter. Internsikring AS utvikler IK-systemer som fullt ut tilfredsstiller myndighetenes krav til dokumentasjon, og som gjør det enkelt for din bedrift å komme i gang. Dette gir økt sikkerhet, trygghet og kontroll. Det er dette som blir etterspurt ved et tilsyn.

 

Vi tilbyr:

  • Innføring og implementering av et individuelt tilpasset internkontrollsystem. ( IK ) 
  • Webbasert system som inneholder alt myndighetene krever og som kan bli etterspurt ved tilsyn.            
  • Muligheter for egen revidering av systemet og tilgang på revisjonserklæring. 
  • Din bedriftslogo på alle dokumenter
  • Enkel brukervennlighet utarbeidet i lag med noen av våre over 15000 kunder
  • Pålagte lover og forskrifter implementert i programmet slik at det følger alt regelverk
  • Årlig revisjon og oppdatering av hele internkontrollsystemet
  • Garanti for at systemet til enhver tid er tilpasset bedriften og de lover og forskrifter som bedriften til enhver tid skal følge
  • Alle aktuelle og pålagte lover og forskrifter som ajourføres med endringer hvert år
  • Alle nye versjoner av systemet i sin helhet

 

 

Systemet ”IK-HMS” er utviklet over en periode på 5 år med bakgrunn i ønsker og behov fra bedrifter. Systemet er meget brukervennlig og det kreves minimale forkunnskaper i data for å kunne bruke det fullt ut. 
Systemet gir deg i tillegg muligheten til å gjøre endringer på en rask og effektiv måte.
 

Vi gjør ikke dette mer komplisert enn det er.
I tillegg til å oppfylle myndighetenes krav, får du en trygghet til at alle forhold vedr. helse, miljø og sikkerhet (HMS), blir ivaretatt på en forsvarlig måte.
Dette vil i tillegg spare dere for en mengde komplisert og tidkrevende papirarbeid og vil være forebyggende og kostnadsbesparende med hensyn til sykemeldinger og fravær. 

 

 

 

 


 

 

Designed by www.inbusiness.no
Powered by www.i-tools.no