Borettslag

Det er pliktig til og ha et system for Helse, miljø og sikkerhet (HMS), i borettslag/sameie

Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll ( IK ) av 01.01.1997.

Hva dette er, og hva det har å si for oss i borettslaget.

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i

boligselskapet.

 


HMS system:

 • Innføring og implementering av et individuelt tilpasset internkontrollsystem.
 • HMS-plan
 • Ferdig utfylte kontrollrutiner
 • Ferdig utfylte prosedyrer
 • Avtaledokumenter
 • Ansettelseskontrakter
 • Avfallsrutiner m.m.
 • Pålagte lover og forskrifter dokumentert i programmet.
 • Sikkerhet ved brann og ulykker
 • Et system som ivaretar trivselen og miljøet, noe som igjen gir økt kontroll, trygghet og som minimerer skader.
 • Sjekkliste for egenkontroll av det elektriske anlegget 

Designed by www.inbusiness.no
Powered by www.i-tools.no