Tjenester 

 

  • Vi kan skreddersy HMS   (Helse, miljø og sikkerhet) system for din bedrift
  • HMS - rådgivning
  • Arbeidsplassvurdering

Ta kontakt på telefon 55 94 76 00

 

Arbeidsplassvurdering

Internsikring AS tilbyr arbeidsplassvurdering som kan rettes forebyggende mot hele bedriften, eller spesifikt mot person/grupper som står i fare for å bli sykemeldt. Tiltak av denne typen virker forebyggende og det vil være besparende å ta denne kontrollen, slik at en minimerer kostnader ved fravær. 
Arbeidsplassvurderingen kan også rettes mot utformingen av bedriftens HMS - styringssystem.

Rådgivning

Vi tilbyr også rådgivning ved planlegging av nye arbeidsplasser. Våre konsulenter vil her foreta risikovurderinger, gå gjennom rutiner og legge til rette for at deres bedrift skal bli i stand til å minimere skader, øke sikkerheten for deres ansatte, øke tryggheten i drift og arbeidsmiljø. 

For mer informasjon om arbeidsplassvurdering, ta kontakt med en av våre ergoterapeuter på telefon 55 94 76 00

 

 

 

 

 

 

Designed by www.inbusiness.no
Powered by www.i-tools.no